To the Top

Uppföljning biologisk mångfald

Tabell 1.3 Medelantal signalarter i nyckelbiotoper per landsdel och volym död ved

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! ”Nyckelbiotoper” är ett slumpmässigt urval av de nyckelbiotoper som var registrerade 2009.