To the Top

Sysselsättning

06. Andel självverksamhet i småskaligt skogsbruk efter åtgärd. År 1992-2021

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Föryngringsavverkning , Gallring , Övrig avverkning ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1992 , 1993 , 1994 ,

Valda 1 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Småskaligt skogsbruk avser skogägare som äger mer än 5 hektar men mindre än 5 000 hektar. Undersökningen genomfördes inte 2018. Självverksamheten undersökts inte årligen efter 2021. Det intervall som bildas av skattningen av andel plus/minus felmarginalen är ett 95-procentigt konfidensintervall. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle det i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har.