To the Top

Sysselsättning

05. Antal anställda enligt Företagens ekonomi (FEK) efter näringsgren, år 2000 - 2021

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistiska Centralbyrån är statistikansvarig myndighet och producerar dessa skattningar i statistiken om Företagens Ekonomi (FEK) Antal anställda avser medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis. Begreppet anställd inkluderar inte egenföretagare. Statistiken avser basdata per företagsenhet.