To the Top

Sysselsättning

02. Antal personer med inkomst efter åldersklass, inkomstklass, näringsgren, kön. År 2008 - 2021

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.15 - 24 , 25 - 34 , 35 - 44 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Antal med inkomst baseras på bruttoinkomster som registrerats i kontrolluppgifter och deklarationer. Både inkomster från lön och inkomst från näringsverksamhet är medräknade. Inga negativa inkomster är inkluderade samt att enbart folkbokförda personer är medräknade.