To the Top

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

08. Intrångsersättning för nekad avverkning i fjällnära skog per kommun. Antal, areal och ersättning. Ackumulerad total för åren 1993-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela Landet , 2023 MALUNG-SÄLEN , 2039 ÄLVDALEN ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistiken är ackumulerade totaler från 2020. Statistiken redovisar Skogsstyrelsens de intrångsersättningar för nekad averkning i fjällnära skog som betalats ut senast 31 december senaste årtalet i statistiken. Arealerna avser de hektar som intrångsersättningarna betalats ut för, det är de arealer som nekats tillstånd att avverka i den fjällnära skogen. .. Innebär att det är för få för att redovisa utan att riskera att enskildas uppgifter röjs.