To the Top

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

07. Intrångsersättning för nekad avverkning i fjällnära skog per län. Antal, areal och ersättning. År 2020-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistiken redovisar Skogsstyrelsens de intrångsersättningar för nekad averkning i fjällnära skog som betalats ut senast 31 december senaste årtalet i statistiken. Arealerna avser de hektar som intrångsersättningarna betalats ut för, det är de arealer som nekats tillstånd att avverka i den fjällnära skogen. .. Innebär att det är för få för att redovisa utan att riskera att enskildas uppgifter röjs.