To the Top

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

06. Naturvårdsavtal med syftet sociala värden efter landsdel, areal och ersättning. Ackumulerade totaler 2017-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Det finns för få naturvårdsavtal med socialt syfte för att kunna redovisa dem per år. De redovisas istället ackumulerat för alla år. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. Statistiken avser avtal som var gällande vid 31 december senaste årtalet i statistiken, avtal som över tiden upphört eller blivit t ex naturreservat är inte medräknade och ger därför en viss underskattning av tidigare år. Inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts.