To the Top

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

05. Biotopskydd och Naturvårdsavtal ovan gränsen för fjällnära skog per län. Ackumulerad total för åren 1993-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistiken är ackumulerade totaler från 1993. Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde som var tagna vid 31 december senaste årtalet i statistiken, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. Statistiken avser avtal som var gällande vid 31 december senaste årtalet i statistiken, avtal som över tiden upphört eller blivit t ex naturreservat är inte medräknade och ger därför en viss underskattning av tidigare år. För båda skyddsformerna gäller att inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts.