To the Top

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

03. Biotopskydd och Naturvårdsavtal per län. Antal, areal och ersättning. År 1993-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela Landet , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1993 , 1994 , 1995 ,

Valda 1 Totalt 32

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabellen har korrigerats 2024-02-21 efter ett antal felregistrerade ärenden upptäckts där den produktiva arealen var för hög. Totalt för hela perioden 1993 - 2023 är korrigeringen på 1000 hektar för naturvårdsavtalen och 20 hektar för biotopskydden. Merparten av korrigeringarna rör åren 2002 till 2005. Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde som var tagna vid 31 december senaste årtalet i statistiken, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. Statistiken avser avtal som var gällande vid 31 december senaste årtalet i statistiken, avtal som över tiden upphört eller blivit t ex naturreservat är inte medräknade och ger därför en viss underskattning av tidigare år. För båda skyddsformerna gäller att inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts. .. Innebär att det finns för få att redovisa för att inte riskera röja enskildas uppgifter