To the Top

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

02. Naturvårdsavtal per landsdel och biotoptyp. Antal, areal och ersättning. År 1993-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Summa , Anlagt brandfält , Boplats, spelplats, växtplats ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1993 , 1994 , 1995 ,

Valda 1 Totalt 32

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabellen har korrigerats 2024-02-21 efter ett antal felregistrerade ärenden upptäckts där den produktiva arealen var för hög. Totalt för hela perioden 1993 - 2023 är korrigeringen på 1000 hektar. Merparten av korrigeringarna rör åren 2002 till 2005. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. Statistiken avser avtal som var gällande vid 31 december senaste årtalet i statistiken, avtal som över tiden upphört eller blivit t ex naturreservat är inte medräknade och ger därför en viss underskattning av tidigare år. Inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts. 0 betyder att arealen är mindre än 0,5 hektar
.. Innebär att antalet är för litet för att riskera enskildas uppgifter röjs