To the Top

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

01.Biotopskydddsområden per landsdel och biotoptyp. Antal, areal och ersättning. År 1994-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Summa , Alkärr , Brandfält ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1994 , 1995 , 1996 ,

Valda 1 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabellen har korrigerats 2024-02-21 efter ett antal felregistrerade ärenden upptäckts där den produktiva arealen var för hög. Totalt för hela perioden 1993 - 2023 är korrigeringen på 20 hektar. Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde som var tagna vid 31 december senaste årtalet i statistiken, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges. Inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts. 0 betyder att arealen är mindre än 0,5 hektar .. Innebär att antalet är för litet för att riskera enskildas uppgifter röjs