To the Top

Miljöhänsyn

8a. Medel, median och 95:e percentilen i hektar för sammanhängande kalmarksareal efter Region. År 2013-

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hela landet , Norra Norrland , Södra Norrland ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Obs! Kalmark inkluderar allla avverkningar som gjort dom sista tre avverkningssäsongerna med ett inbördes avstånd av 20 meter