To the Top

Miljöhänsyn

7a. Antal lämnade hänsynsträd på avverkad yta (träd/ha) efter landsdel, diameterklass och avverkningssäsong,1994/95-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.15-19 , 20-24 , 25-29 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1994/1995 , 1995/1996 , 1996/1997 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Resultaten som publiceras 2020 innehåller en revidering av både antalet lämnade hänsynsträd och lämnad trädvolym från och med avverkningssäsongen 1998/1999. Revideringen beror på att vi vid uppdatering av beräkningsmodellen upptäckte felaktigheter i tidigare publicerade resultat. Årtalet avser den avverkningsperiod som ligger i mitten av de tre avverkningsperioder som statistiken bygger på.
Uppmätt 5-7 år efter föryngringsavverkning.
Diameter mäts i brösthöjd i cm. Med nettoareal avses avverkningens areal utom hänsynsmark.