To the Top

Miljöhänsyn

1c. Andel skogsmarksareal lämnad hänsyn i procent vid föryngringsavverkning, tresäsongsmedelvärde med felmarginal, efter ägarklass, hänsynstyp och avverkningssäsong. 2016/2017-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Variabel

Andel hänsyn är beräknad som hänsyn dividerat med avverkning inklusive hänsyn