To the Top

Lager av virkesråvara

4. Lager av massaved efter virkesbalansområde och sortiment. Kvartal 1995kv1-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995kv1 , 1995kv2 , 1995kv3 ,

Valda 1 Totalt 114

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Lager av tall-/barrmassaved och lövmassaved fjärde kvartalet 2016 i balansområde 1 är reviderat i februari 2018.
Uppgifterna för kvartal 2 år 2022 rättades 23 augusti på grund av några sent inkomna svar samt tidigare dubbelrapportering.
Uppgifterna för kvartal 3 år 2022 rättades 1 november på grund av ett sent inkommet svar.

Kvartalslut

2022kv1

Se fotnot

2022kv2

Se fotnot