To the Top

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

10. Andel av villkorsområden till kända fornlämningar som påverkats av föryngringsavverkning efter landsdel, ägare, skadeorsak och skadegrad. År 2012-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Med kulturlämningar avses forn- och övriga kulturhistoriska lämningar.
Resultaten för 2023 baseras på 133 inventerade villkorsområden.
En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador, den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad
Skadegrad:
Ingen skada
Ringa skada (till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador)
Skada (tydlig påverkan som kan återställas till exempel djupa körskador, viss markberedning)
Grov skada (irreversibla skador som inte kan återställas)
Medelfel och felmarginaler finns tillgängliga för den som önskar det.