To the Top

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

09. Andel kända kulturlämningar vid föryngringsavverkning efter landsdel och utmärkning. År 2015-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Med kulturlämningar avses forn- och övriga kulturhistoriska lämningar.
En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador, den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad
Medelfel och felmarginaler finns tillgängliga för den som önskar det.