To the Top

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

08. Andel kända kulturlämningar som påverkats vid föryngringsavverkning efter användning av kulturstubbar eller annan tydlig utmärkning per region, typ av märkning och skadegrad. År 2015-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. Utmärkt med en ensam kulturstubbe , 2. Kulturstubbar står på kulturlämnIngen , 3. Kulturstubbar är korrekt placerade runt kulturlämnIngen ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Med kulturlämningar avses forn- och övriga kulturhistoriska lämningar.
En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador, den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad
Skadegrad:
Ingen skada
Ringa skada (till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador)
Skada (Tydlig påverkan som kan återställas till exempel djupa körskador, viss markberedning)
Grov skada (irreversibla skador som ej kan återställas).
Medelfel och felmarginaler finns tillgängliga för den som önskar det.