To the Top

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

07. Andel kända kulturlämningar som påverkats av plantering vid föryngringsavverkning per landsdel. År 2015-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Med kulturlämningar avses forn- och övriga kulturhistoriska lämningar.
En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador, den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad
Medelfel och felmarginaler finns tillgängliga för den som önskar det. Beräknat på alla inventerade avverkningar och föryngringsavverkningar som var planterade vid inventeringen.