To the Top

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

05. Andel kända kulturlämningar påverkade vid föryngringsavverkning per antikvarisk bedömning, landsdel och skadegrad. År 2012-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador, den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad.
Skadegrad:
Ingen skada
Ringa skada (till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador)
Skada (tydlig påverkan som kan återställas till exempel djupa körskador, viss markberedning)
Grov skada (irreversibla skador som ej kan återställas)
Medelfel och felmarginaler finns tillgängliga för den som önskar det.