To the Top

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

03. Andel kända kulturlämningar som påverkats vid föryngringsavverkning per landsdel, lämningstyp och skadegrad. År (treårsmedelvärde) 2019-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Husgrund, historisk tid , Kolningsanläggning , Fångstgrop/-system ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

År (Treårsmedelvärde) anges som mitten år till exempel 2020-2022=2021.
Med kulturlämningar avses forn- och övriga kulturhistoriska lämningar.
En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador, den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad
Skadegrad:
Ingen
Ringa skada (t.ex. lättare körskador, nedrisning och tryckskador)
Skada (Tydlig påverkan som kan återställas t.ex. djupa körskador, viss markberedning)
Grov skada (irreversibla skador som kan ej återställas).
Medelfel och felmarginaler finns tillgängliga för den som önskar det