To the Top

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

02. Andel kända kulturlämningar som påverkats vid föryngringsavverkning efter landsdel, ägare, skadeorsak och skadegrad. År 2012-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Med kulturlämningar avses forn- och övriga kulturhistoriska lämningar.
En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador. Den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad.
Skadegrader:
Ingen skada
Ringa skada - till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador
Skada - tydlig påverkan som kan återställas till exempel djupa körskador, viss markberedning
Grov skada - irreversibla skador som ej kan återställas
Medelfel och felmarginaler finns tillgängliga för den som önskar det.