To the Top

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

01. Andel kända kulturlämningar som påverkats vid föryngringsavverkning per landsdel, ägarklass och skadegrad. År 2012-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Med kulturlämningar avses forn- och övriga kulturhistoriska lämningar.
En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador. Den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad.
Skadegrader:
Ingen skada
Ringa skada - till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador
Skada - tydlig påverkan som kan återställas till exempel djupa körskador och viss markberedning
Grov skada - irreversibla skador som ej kan återställas
Fler medelfel och felmarginaler finns tillgängliga för den som önskar det.