To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

11. Antal ägare och deklarerad produktiv skogsmarksareal (Fysiska personer) fördelat på folkbokföringsort (Kommun, I länet utanför kommun och Utanför länet) per kön och kommun. År 1999-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0114 UPPLANDS VÄSBY , 0115 VALLENTUNA , 0117 ÖSTERÅKER ,

Valda 0 Totalt 284

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! Eftersom det är möjligt att äga mark i flera kommuner kan inte antalet ägare summeras över flera kommuner upp till större geografiska områden.

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0114 UPPLANDS VÄSBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0115 VALLENTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0117 ÖSTERÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0123 JÄRFÄLLA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0125 EKERÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0126 HUDDINGE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0127 BOTKYRKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0128 SALEM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0138 TYRESÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0139 UPPLANDS-BRO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0140 NYKVARN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0160 TÄBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0182 NACKA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0187 VAXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0188 NORRTÄLJE , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0192 NYNÄSHAMN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0305 HÅBO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0319 ÄLVKARLEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0330 KNIVSTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0331 HEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0360 TIERP , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0380 UPPSALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0381 ENKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0382 ÖSTHAMMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0428 VINGÅKER , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0461 GNESTA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0480 NYKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Kommun , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0481 OXELÖSUND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0482 FLEN , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0483 KATRINEHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0484 ESKILSTUNA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0486 STRÄNGNÄS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0486 STRÄNGNÄS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0486 STRÄNGNÄS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0486 STRÄNGNÄS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0488 TROSA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0488 TROSA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0488 TROSA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0488 TROSA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0509 ÖDESHÖG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0513 KINDA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0560 BOXHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0561 ÅTVIDABERG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0562 FINSPÅNG , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0563 VALDEMARSVIK , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0580 LINKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0581 NORRKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0582 SÖDERKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0583 MOTALA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0584 VADSTENA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0586 MJÖLBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0586 MJÖLBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0586 MJÖLBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0586 MJÖLBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0586 MJÖLBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0586 MJÖLBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0586 MJÖLBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0586 MJÖLBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0604 ANEBY , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0617 GNOSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0617 GNOSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0617 GNOSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0617 GNOSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0642 MULLSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0642 MULLSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0642 MULLSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0642 MULLSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0643 HABO , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0665 VAGGERYD , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0665 VAGGERYD , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0665 VAGGERYD , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0665 VAGGERYD , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0665 VAGGERYD , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0665 VAGGERYD , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0665 VAGGERYD , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0665 VAGGERYD , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0680 JÖNKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0680 JÖNKÖPING , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0680 JÖNKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0680 JÖNKÖPING , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0682 NÄSSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0686 EKSJÖ , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0687 TRANÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0834 TORSÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0834 TORSÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0834 TORSÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0834 TORSÅS , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0834 TORSÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0834 TORSÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0834 TORSÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0834 TORSÅS , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0840 MÖRBYLÅNGA , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0860 HULTSFRED , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0880 KALMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0880 KALMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0880 KALMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0880 KALMAR , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0880 KALMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0880 KALMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0880 KALMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0880 KALMAR , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Okänd , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Utanför länet , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0885 BORGHOLM , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2023

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Kvinnor , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Män , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2015

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2016

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2017

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2018

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2019

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2020

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2021

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: I länet men utanför kommunen , År: 2022

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 1999

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2000

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2001

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2002

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2003

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2004

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2005

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2006

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2007

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2008

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2009

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2010

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2011

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2012

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2013

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtliga , Folkbokföringsort: Samtliga , År: 2014

Röjt värde

Kommun: 0980 GOTLAND , Kön: Samtli