To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

10. Deklarerad areal produktiv skogsmark (fysiska personer) efter Region År 1999-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela landet , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! Med Kvinnligt avses den areal som ägs av en eller flera kvinnor, samt med Manligt arealen som ägs av en eller flera män. Båda könen avser all areal som ägs av minst en man och minst en kvinna tillsammans.