To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

09. Antal ägare, antal brukningsenheter och deklarerad produktiv skogsmarksareal (medel, median, total) per län. År 1999-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela Landet , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! statisitken avser endast skogsmark som ägs av fysiska peroner