To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

05. Nytillkomna skogsägare (fysiska personer), från föregående år, antal och medelålder, efter bostadsregion. År 2004-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela Landet , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns