To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

03. Antal skogsägare (fysiska personer) efter åldersklass och kön. År 1999-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0-19 , 20-29 , 30-39 ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns