To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

02. Antal skogsägare (fysiska personer) efter bostadsregion och kön. År 1999-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga ägare , 00 Sverige , 00 Norden exkl. Sverige ,

Valda 0 Totalt 30

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! Med bostadsregion menas folkbokföringsort där skogsägaren är folkbokförd i Sverige, i annat fall är det postadressen som avgör bostadsregion.