To the Top

Avverkningsanmälan

06. Antal och areal ansökningar om avverkning av fjällnära skog. Månad 2008M01 - 2024M05

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.jan , feb , mar ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

År: 2024 , Månad: apr

Preliminär

År: 2024 , Månad: maj

Preliminär