To the Top

Avverkningsanmälan

05. Areal anmälan om avverkning och ansökan om tillstånd till avverkning per region. Månad 2007M01 - 2024M05

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela landet , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.jan , feb , mar ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Värde för Västerbotten feburari 2017 reviderades den 18 april. Tidigare värde var 3 307 hektar.

År: 2024 , Månad: apr

Preliminär

År: 2024 , Månad: maj

Preliminär