To the Top

Avverkningsanmälan

02. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning inom fjällnära skog efter region och ägarkategori. År 1995-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela landet , 20 Dalarnas , 23 Jämtlands ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
0 betyder att arealen är mindre än 0,5 hektar