To the Top

Avverkning

10. Areal med uttag av grenar och toppar i slutavverkning och gallring. Produktiv skogsmark. År (5-årsmedelvärde) 2012-2018

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Produktiv skogsmark. Utanför formellt skyddade områden enligt senaste års gränser.

År (5-årsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2016/17-2020/21=2018. År avser början av avverkningssäsongen t.ex. år 2020 avser perioden från knoppsprickning 2020 till innan knoppsprickning 2021.