To the Top

Avverkning

09. Medel, median och 95:e percentil i (ha) för årlig slutavverkningar inom anmälan större än eller lika med 0,5 hektar efter Landsdel, Ägarkategori, Variabel och År. 2002-

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Ingår inte i Sveriges officiella statistik.. Uppgifterna omfattar slutavverkade områden större än eller lika med 0,5 ha. Dessa ytor har dedekterats genom förändringsanalys av satelitbilder.

År

År avser avverkningsäsong (2021=säsong 2021/2022)