To the Top

Avverkning

04. Bruttoavverkad volym (milj. m3sk) efter landsdel och trädslag. Alla ägoslag. År (femårsmedelvärde) 1984-2019

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1984 , 1985 , 1986 ,

Valda 1 Totalt 36

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Alla ägoslag exklusive bebyggd mark. Inklusive ägoslaget fjäll fr.o.m. 2017. Utanför formellt skyddade områden (-2002). Inkl. formellt skyddade områden (2003-).

År (femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår t.ex. 2017/18-2021/22=2019. År avser början av avverkningssäsongen t.ex. år 2021 avser perioden från knoppsprickning 2021 till innan knoppsprickning 2022.