To the Top

Avverkning

03. Bruttoavverkad volym (milj. m3sk) efter huggningsart . Alla ägoslag. År (femårsmedelvärde) 1956-2019

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1956 , 1957 , 1958 ,

Valda 1 Totalt 64

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

All mark exklusive ägoslaget bebyggd mark. Inklusive ägoslaget fjäll fr.o.m. 2017. Utanför formellt skyddade områden (-2002). Inkl. formellt skyddade områden (2003-).

År (femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår t.ex. 2017/18-2021/22=2019. År avser början av avverkningssäsongen t.ex. år 2021 avser perioden från knoppsprickning 2021 till innan knoppsprickning 2022.