To the Top

Avverkning

02b. Bruttoavverkad volym (1 000 m3sk) efter region och ägarkategori. År (3-årsmedelvärde) 1996-2020

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela landet , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 25

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Årtalet avser mittåret i 3-årsmedeltalet. Statistiken har reviderats från och med år 2000 på grund reviderat omräkningstal mellan enheterna m3fub och m3sk. Tabellen kommer inte att uppdateras..