To the Top

Avverkning

01. Brutto- och nettoavverkad volym (milj. m3sk och m3fub) efter sortiment av stamved. År 1942-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sågtimmer av barrträd, milj. m³f ub , Sågtimmer av lövträd, milj. m³f ub , Massaved av barr- och lövträd, milj. m³f ub ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1942 , 1943 , 1944 ,

Valda 1 Totalt 82

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tidigare preliminära uppgifter för 2021 är reviderade. Netto- och bruttoavverkning i enheten m3sk har reviderats från och med år 2000 på grund av reviderat omräkningstal.