To the Top

Återväxternas kvalitet

05. Andel (%) av föryngringar som bedömts godkända enligt skogsvårdslagen efter ägarklass och föryngringsmetod. År (treårsmedeltal) 2000-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

År (Treårsmedelvärde) anges som mittenår till exempel 2001-2003=2002. Observera att år 2007 står för medelvärde av år 2006, 2007 samt säsongen 2008/09. År 2008 står för medelvärde av år 2007 samt säsongerna 2008/09 och 2009/10.
Resultaten avser föryngringsavverkningar utförda 7 år före inventeringstillfället i Norrland respektive 5 år före inventeringstillfället i Götaland och Svealand.
Från och med 2008 används avverkningssäsongen 1/7-30/6 istället för kalenderår som inventeringsperiod, därav ändringen i beteckning. Från och med intervall 2009/2010-2011/2012 redovisas även godkänd andel för sådd då omfattningen inte längre är marginell. Enskilda ägare innefattar fysisk person, dödsbon, och bolag som inte är aktiebolag.