To the Top

Anmälda arbetsskador

05. Arbetsolyckor med dödlig utgång, näringsgren. Aggregerat för årtalen 2008-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Arbetsmiljöverket är statistikansvarig myndighet, de publicerar årligen en rapport om arbetsskador med mer information. Den här tabellen är en sammanräkning av alla olyckor som lett till dödlig utgång under dessa år i de tre branscherna. En arbetsolycka är en olycka till följd av plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet.