To the Top

Anmälda arbetsskador

04. Anmälda sjukdomar efter exponering, näringsgren. År 2008-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kemisk , Fysikalisk , Biologisk ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Arbetsmiljöverket är statistikansvarig myndighet, de publicerar årligen en rapport om arbetsskador med mer information. En arbetsolycka är en olycka till följd av plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet. Det ingår enbart arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro En arbetssjukdom är en arbetsskada som uppkommit genom annan skadlig inverkan än arbetsolycka. Exempelvis genom exponering för kemiska ämnen, strålning, ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet. Länet avser arbetsplatsens län