To the Top

The Statistical Database

Tabell 2.2 Abundans och täckning för signalarter i nyckelbiotoper per landsdel och andel blöt och fuktig mark

Mandatory

Selected 0 of total 4

Mandatory

Selected 0 of total 5

Mandatory

Selected 0 of total 5

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 100 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000

Obs:

OBS! ”Nyckelbiotoper” är ett slumpmässigt urval av de nyckelbiotoper som var registrerade 2009. 1. Följande vanligt förekommande och signalarter med hög abundans eller täckning har uteslutits från sammanställningen
Blåsippa, Norrlandslav, Garnlav, Vitgrynig nållav, Nästlav, Gammelgranskål, Krushättemossa
2. Abundans är ett mått av signalartobservationer per hektar. För varje art räknas alla subtrat den hittades på.
3. Täckning är signalartens täcknig i m² per hektar.