To the Top

Voluntary set-asides and forest land under forest management certification schemes

05. Certified productive forest land (hectare) by ownership class. Year 2016--2023

Logotype for official statistics
Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2016 , 2018 , 2019 ,

Selected 1 of total 7

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 100 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000

Obs:

Resultaten som publicerats avseende 2023 innehåller revideringar av tidigare publicerade skattningar om frivilliga avsättningar för 2020 till 2022. Revideringen orsakas av en tidigare dubbelräkning av arealen frivilliga avsättningar som medför en sänkning av arealen frivilliga avsättningar med ca 12 000 ha. Förändringar mellan åren ska analyseras med försiktighet på grund av att en del förändringar kan vara beroende på inaktualitet i uppgiftslämnares register eller modellbaserade antaganden. Läs mer om statistiken kvalitet i kvalitetsdeklarationen.

Year

2019

Reviderat 220517

2020

Reviderat 220517