09. Antal sysselsatta skogsentreprenörer och dess anställda i skogsarbete efter anställningsform och kön. År 1993-2017.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Anställningsform Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
antal
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Survey
JO0504 Skogsentreprenörer
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO1109
Detaljerad information
2017 kvalitetsdeklarationer
Fotnoter

Fotnoter

År
2003
Ökningen i antalet anställda för år 2003 kan delvis bero på ny utformning av rapportering i enkät.
2005
Ökningen i antalet anställda för år 2005 beror troligtvis på extra insatser i samband med stormen Gudrun.