06. Antal sysselsatta i skogsarbete, storskaligt skogsbruk efter anställningsform och kön. År 1993-2017.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Anställningsform Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
antal
Survey
JO0501 Syssselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO1106
Detaljerad information
2017 kvalitetsdeklarationer
Fotnoter

Fotnoter

År
1996
Därtill ska läggas ca 300 sysselsatta i de företag som utgör objektsbortfallet.
1997
Därtill ska läggas 15-20 sysselsatta i de företag som utgör objektsbortfallet.
2000
Minskningen beror delvis på att 10 skogsentreprenörsföretag tagits bort ur undersökningen (150-160 sysselsatta).
2002
Därtill ska läggas sysselsatta för de tolv företag som utgör bortfall.
2006
För 2006 bygger resultaten i vissa fall på uppskattningar från föregående år.