03. Andel självverksamhet i småskaligt skogsbruk efter åtgärd. År 2012-2017.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Åtgärd Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

Utförande (enheter se fotnoter) Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
Andel anges i procent, volym huggning och transport i 1000 m3sk, skogsvård i hektar, hjälpplantering i 1000 plantor
Survey
JO0304 Åtgärds- och sysselsättningsstatistik i det småskaliga skogsbruket
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO1103
Detaljerad information
2017 kvalitetsdeklarationer
Fotnoter

Fotnoter

Summa skogsvård avser hektar (Plantering + Markberedning + Röjning). Hjälpplantering avser tusental hjälpplanterade plantor.