01. Antal årsverken (AWU) i skogsbruket efter region och utövare. År (3-årsmedeltal) 1976- 2016.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Utövare Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

År (3-årsmedeltal) Markera minst ett värde

Totalt 41 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
Antal årsverken, AWU (Annual Working Units), totalt antal arbetade timmar i skogsarbete delat med 1 800 timmar.
Survey
JO0501 Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket, JO0504 Skogsentreprenörer, JO0304 Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaliga skogsbruket
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO1101
Detaljerad information
2017 kvalitetsdeklarationer
Fotnoter

Fotnoter

Årtalet avser mittåret i 3-årsmedeltalet.
Treårsmedeltal för perioden 1975-1999 finns endast för riket. Treårsmedeltal för perioden 1999-2011 finns för riket samt de fyra landsdelarna.