To the Top

Sysselsättning

03. Antal sysselsatta enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU), näringsgren, kön. År 2009-2021.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Antal sysselsatta efter särskild bearbetning av SCB för att särredovisa tre näringsgrenar inom skogsbruk och skogsindustri. Som sysselsatt räknas en person som har en anställning eller arbetar som företagare alternativt som medhjälpande hushållsmedlem. För att räknas som sysselsatt räcker det att ha arbetat minst en timme under referensveckan som undersöks alternativt ha varit frånvarande från ett sådant arbete. Avser personer i åldrarna 15 - 74 år.