To the Top

Skogsplantor

2a. Andel skogsplantor (procent) efter trädslag och produktionssätt. År 2000-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tall , Gran , Contortatall ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Förändringar i grupperna övriga barrträd och övriga lövrträd: 2000-2010 ingick cortortatall i övriga barrträd. 2000-2010 ingick björk i övriga lövträd. Från 2019 ingår inte lärk och sitkagran i övriga barrträd längre. I barrot inkluderas även hybridplantor.