2. Andel skogsplantor (%) efter trädslag och produktionssätt. År 2000-2010.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Trädslag Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Produktionssätt Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
Magnus Fürst, Tfn/Phone:+46 560 68 99 46 , E-post/mail: magnus.furst@skogsstyrelsen.se
Enhet
Procent
Survey
Produktion av skogsplantor
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO031302
Detaljerad information
2020 kvalitetsdeklaration levererade skogsplantor
Fotnoter

Fotnoter

Åren 2000-2010 ingick Contortatall i gruppen Övriga barrträd
Åren 2000-2010 ingick Björk i gruppen Övriga lövträd
Förändringar i grupperna övriga barrträd och övriga lövrträd:
2000-2010 ingick cortortatall i övriga barrträd.
2000-2010 ingick björk i övriga lövträd.
Från 2019 ingår inte lärk och sitkagran i övriga barrträd längre.
Från 2019 avser övrigt hybridplantor.