To the Top

Skogsplantor

2. Andel skogsplantor (%) efter trädslag och produktionssätt. År 2000-2021

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tall , Gran , Contortatall ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Åren 2000-2010 ingick Contortatall i gruppen Övriga barrträd Åren 2000-2010 ingick Björk i gruppen Övriga lövträd
Förändringar i grupperna övriga barrträd och övriga lövrträd: 2000-2010 ingick cortortatall i övriga barrträd. 2000-2010 ingick björk i övriga lövträd. Från 2019 ingår inte lärk och sitkagran i övriga barrträd längre. Från 2019 avser övrigt hybridplantor.